Woonzorgcentrum "de populier" te Geraardsbergen


Woonzorgcentrum "DE POPULIER" in Geraardsbergen.
 
Het OCMW Geraardsbergen schreef in oktober 2009 een wedstrijd uit waaraan alle inwoners van Geraardsbergen en alle medewerkers van het ocmw konden deelnemen. Doel : welke naam en welke artistieke inkadering krijgt het nieuwe woonzorgcentrum ?
Uiteindelijk werd weerhouden:
"DE POPULIER"
 
 
 Ingediend door Annemieke VAN LAETHEM, als eerbetoon aan haar opa Victor STEENACKERS
 
 
Op een glazen wandvan de hand van Wim Geerts, in de inkomhall verschenen o.m. volgende teksten :


"Vic Steenackers plaatste Geraardsbergen op de wereldkaart.

In 1954 kwam hij op 26-jarige leeftijd samen met zijn vrouw, Joanna Keustermans, vanuit Weelde in de Antwerpse Kempen naar Geraardsbergen wonen. Hij begon er als ingenieur ’waters en bossen’ te werken aan het ‘Instituut voor Populierenteelt’ van de ‘stekskesfabriek’ van Swedish Match. Zijn opdracht bestond erin via selectie en veredeling, populieren te produceren die én zeer snel groeiden én tegelijkertijd een hele goede kwaliteit van hout produceerden, noodzakelijk voor het maken van lucifers.

Jarenlang observeerde en selecteerde hij de mooiste populieren in de natuur. Hiervoor trok hij zelfs enkele maanden naar verschillende staten in de USA, om zaden en twijgen te verzamelen van de best groeiende populieren. Heel België heeft hij doorkruist om de laatste bomen te verzamelen van de zwarte populier, een populierensoort waarvan gedacht werd dat ze uitgestorven was. Deze Europese en Amerikaanse populieren werden in de serre te Geraardsbergen met elkaar gekruist, duizenden zaadjes opgekweekt. De beste zaailingen werden vermeerderd via stek en aangeplant in proefterreinen verspreid over België. De sterkst groeiende, rechte, ziekteresistente populieren werden geselecteerd. Een echt monnikenwerk.

Begin de jaren ’70 werd dit jarenlange onderzoek beloond: dertien nieuwe ‘populierenklonen’ werden door Swedish Match voorgesteld aan de Belgische populierentelers.  Elk van deze  klonen kreeg een naam. Namen die Vic Steenackers zocht en vond in de door hem geliefde plaatsen als ‘Beaupré’, ‘Boelare’, ‘Raspalje’, ‘Hunnegem’.

Al snel werd duidelijk dat deze zogenaamde ‘Unal’ populieren van superieure kwaliteit waren. Van over de ganse wereld kwamen wetenschappers en populierenplanters naar Geraardsbergen om de Giesbergse populieren te bewonderen en nadien ook aan te planten in hun eigen land. Deze populieren behoren nog steeds tot de meest aangeplante populieren ter wereld.

Honderden wetenschappers bezochten echter niet alleen het populieren instituut, maar werden telkens door Vic Steenackers rondgeleid in Geraardsbergen. De priorij Hunnegem, de markt met de kerk, het stadhuis en Manneken Pis, de muur en kapel. Al deze historische plaatsen werden steevast bezocht. In plaatselijke restaurants werden mattentaarten geproefd. De stad werd ook betrokken bij elk belangrijk bezoek aan het instituut. Zo bezochten wijlen koning Boudewijn, en later prins Filip, in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen, het Populiereninstituut.

Ook de Geraardsbergse bevolking was nauw betrokken bij het ‘Instituut voor populierenteelt’. Heel wat arbeiders, techniekers en wetenschappers woonden en wonen in Geraardsbergen. Sinds 1991 maakt het Populiereninstituut deel uit van het  ‘Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek’ (INBO) , een Onderzoeksinstelling van de Vlaamse Gemeenschap. De traditie wordt er verder gezet: nieuwe populieren klonen kregen recent de namen ‘Muur’, ‘Vesten’, ‘Oudenberg’.

Vic Steenackers overleed op 27 augustus 2010, maar dankzij hem zal  Geraardsbergen wereldwijd bekend blijven als  de stad van ‘de populier’."


 
 
 

"In de wei staan populieren
en ze staan er met z’n vieren
en de wind gaat door hun blaren
en de zon schijnt door hun haren
en ze ruisen en ze zingen
voor de sprinkhaantjes die zingen
voor de wilde, wilde struiken,
voor de bloemetjes die ruiken
en de bloemetjes die stinken,
voor de mussen en de vinken
en ze suizen en ze fluisteren,
alle kevers komen luisteren
en ze staan daar zo gezellig op een rij,
die populaire populieren in de wei.
 
als de zwaluwen gaan vluchten
voor de grote grauwe luchten,
als de wolken weer gaan huilen
en de sprinkhanen gaan schuilen,
als de wind weer aan komt gieren,
zeggen al de populieren:
niet zo bang zijn, pijpekruidje,
ssst … het is toch maar een buitje.
niet zo angstig zijn, kamillen.
jullie spreeuwen, niet zo gillen.
jullie kevertjes en vlinders,
ga wat spelen met je kinders,
ga wat hinkelen met de mieren,
zeggen dan de populieren,
en ze roepen: Het gaat altijd weer voorbij,
die populaire populieren in de wei."
 
Annie M.G. Schmidt

 

No comments:

Post a Comment